VOLAJTE 24/7
00-421-(0)48-381-09-70

7 DNÍ V TÝŽDNI
9:00 - 18:00

TAO SCORPI s.r.o. © 2018 Všetky práva vyhradené

DOKUMENTÁCIA

REKLAMÁCIE

Výrobcovia, dodávatelia, montážnici, vývojári, kreatívci, grafici či programátori tímu Banner24h sú profesionáli v oblasti reklamy a reklamnej produkcie. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a neustálemu vzdelávaniu a sledovaniu trendov pracujú pri realizácii zadaní s overenými materiálmi a spoľahlivými technológiami. Polygrafická produkcia má však svoje individuálne špecifiká a aj napriek snahe o elimináciu reklamačných konaní môže dôjsť k dodaniu tovaru, ktorý z rôznych dôvodov nemusí úplne objednávateľovi vyhovovať. Rovnako môže dôjsť k skoršiemu opotrebeniu alebo poškodeniu z dôvodov viac či menej súvisiacich napríklad vplyvom externého prostredia.

Spôsob a nárok na riešenie reklamácie podrobne popisuje REKLAMAČNÝ PORIADOK.
Pri riešení reklamácie vyplňte REKLAMAČNÝ FORMULÁR.

Ako postupovať pri reklamácii

Výrobok bol doručený poškodený

V prípade, že prevzatý tovar je dodaný poškodený (javí známky mechanického poškodenia), okamžite po prevzatí kontaktujte hotline Banner24h

+421-(0)48-381-09-70, vyplňte a odošlite
REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Zásielka bola doručená nekompletná

Ak je prevzatá zásielka nekompletná, chýbajú v nej časti objednávky, veľmi nás to mrzí. Prosíme o urýchlené informovanie na hotline

+421-(0)48-381-09-70, vyplňte a odošlite
REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Vašu objednávku obratom prešetríme a navrhneme Vám riešenie.

Iný výrobok v zásielke

Prišiel Vám iný výrobok, než ste si objednali? Za takúto nepríjemnosť sa veľmi ospravedlňujeme, veľmi rýchlo túto záležitosť vyriešime. Prosím, kontaktujte hotline Banenr4h

+421-(0)48-381-09-70, vyplňte a odošlite
REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Vašu objednávku obratom prešetríme a navrhneme riešenie na výmenu.

Reklamácia zjavne poškodeného / nefunkčného výrobku

V prípade, že výrobok vzhľadom na svoje očakávané vlastnosti zjavne prejavuje známky poškodenia / nefunkčnosti v záručnej lehote, je potrebné zahájiť reklamačné konanie. Po zistení závady odporúčame bezodkladne kontaktovať hotline Banner24h

+421-(0)48-381-09-70, vyplňte a odošlite
REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Reklamovaný výrobok opäť zabaľte a odovzdajte v zmysle dohody kuriérskej spoločnosti vyslanej dodávateľom na dohodnutej adrese. Poškodený výrobok spolu s vytlačeným Reklamačným formulárom zašlite na adresu:

Tao Scorpi, s.r.o., Banner24h - Reklamačné oddelenie, Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica

Reklamáciu súvisiaci s montážou aplikáciou médií, ak nesúvisí s výmenou výrobkov, vybavia pracovníci Banner24h na mieste montáže v dohodnutom termíne.


Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu

V špecifických prípadoch, pokiaľ je objednávateľom fyzická osoba - spotrebiteľ a jedná sa o tovar, ktorý nebol personalizovaný (zhotovený na mieru alebo z hľadiska grafického spracovania alternatívne neuplatniteľný, má spotrebiteľ nárok tovar vrátiť bez udania dôvodu počas zákonnej 14-dennej lehoty od dátumu jeho prevzatia.

Postup pri odstúpení od zmluvy bez udania dôvodu
  1. Objednávateľ oznámi svoj zámer o vrátení tovaru v zákonnej 14-dňovej lehote na vyššie uvedenej hotline linke Banner24h.
  2. Zámer na vrátenie bude preskúmaný a v prípade akceptácie nároku na vrátenie peňazí v súvislosti s charakterom tovaru obdrží objednávateľ email s inštrukciami na vrátenie tovaru.
  3. Objednávateľ následne tovar riadne zabalí a pošle ním zvolenou doručovateľskou spoločnosťou na vlastné náklady zhotoviteľovi. Tovar môže odovzdať aj na niektorom z odberných miest.
  4. Spoločne s vráteným tovarom je objednávateľ povinný odovzdať aj doklad o úhrade.
  5. Spoločne s vráteným tovarom je objednávateľ povinný odovzdať aj doklad "Odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote"
  6. Zhotoviteľ vystaví dobropis k faktúre a vráti hotovosť určeným spôsobom objednávateľovi do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru.

3D Štúdio

Fantastický svet postmoderných kreatívcov:
Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.