VOLAJTE 24/7
00-421-(0)48-381-09-70

7 DNÍ V TÝŽDNI
9:00 - 18:00

TAO SCORPI s.r.o. © 2018 Všetky práva vyhradené

DEFINÍCIE

FAQ

V prípade, že objednávka splnila všetky podmienky pre dodanie v rámci Express service a klient sa napriek tomu rozhodne priamo zvoliť Direct service, automaticky má pripradenú zľavu na celú objendávku. Zľavu potvrdí zhotoviteľ objednávateľovi aj v prípade, že nie je možné dodať tovar v zvolenej Express service službe.

Pri akceptovaní Express service zo strany zhotoviteľa garantuje zhotoviteľ expedíciu objednávky - odovzdanie kuriérskej službe do 24 hod od jej prijatia. Zhotoviteľ neručí za lehoty dodania kuriérskej spoločnosti. V prípade, že objednávka je akceptovaná v dopoludňajších hodinách a dodacia adresa spadá pod priamy kuriérsky okruh v rámci pracovných dní je možné garantovať aj dodanie výstupov objednávateľovi na druhý pracovný deň.

V prípade, že objednávateľ odošle objendávku so splnením všetkých podmienok pre službu Express service, a zhotoviteľ túto objednávku nezakceptuje ale zašle návrh pre vybavenie objednávky v režime Direct service, objednávateľ môže túto objednávku zrušiť.

Ak zhotoviteľ zakceptoval vybavenie objednávky vrámci služby Express service, objednávateľ potvrdil záväznú objednávku riadne a včas a aj napriek tomu nedokázal zhotoviteľ splniť podmienku expedície tovarov do 24 hod, objednávateľovi bude poskytnutá dodatočná zľava na celú objednávku, a to vo výške 50% z celkovej ceny objednávky.

Partnerský program bol navrhnutý a zostavený tak, aby zvýhodnil klientov, ktorí využívajú služby Banner24h pravidelne, v zvýšenom objeme a v rozsahu štandardizovaných objednávok. Partnerský program je vhodný nielen pre reklamné agentúry, ale predovšetkým pre marketingové oddelenia firiem, ktoré potrebujú operatívne produkčné riešenia pre zabezpečenie prezentácie svojej firmy. Zvýhodnenie spočíva nielen v získaní automatických zliav, ale napríklad aj v podobe takých benefitov, akým je dátová databáza marketignových výstupov spoločnosti, archivácia zdrojových dát, prístup k zľavovým kupónom a darčekovým poukážkam, pravidelné informácie a ukážky nových technologických výstupov v oblasti reklamy a zvýhodnené ceny pri zavádzaní technologických noviniek do produktového portfólia Banner24h.

Ceny v kalkuláciách sú uvádzané spravidla bez DPH s riadnym prepočítaním a vyobrazením s DPH a rovnako je to aj vo všetkých súvisiacich dokumentoch. Dodávateľ je spravidla plátca DPH. V prípade objednania aj iných ako produkčných služieb (napríklad grafických) môže byť dodávateľom firma, ktorá nie je plátcom DPH.

Banner24h je produkčný projekt fungujúci na princípe dodania za čo najvýhodnejších podmienok - časových aj cenových. Aby sme vedeli vybaviť čo najviac objednávok v reálnom čase, do projektu sú zapojené viaceré výrobné jednotky, ktoré svoju produkciu fakturujú priamo objendávateľovi.

Grafický tím Banner24h je vždy pripravený obratom zapracovať na Vašich zadaniach. Express service štandardne v tomto prípade nie je možný, iba ak by objednávateľ vybral grafiku z preddefinovanej ponuky. Zároveň je Vám k dispozícii aj PR tím a montážny tím, kolegovia Vám radi ochotne pomôžu s prípravou reklamných textov ako aj s montážou.

V prípade, že objednávateľ zasiela objednávku prostredníctovm internetového portálu banner24h.store, jeho dáta sú v prvom kroku zbierané na cloude v správe spoločnosti Google (Google Drive), tu prejdú prvou bezpečnostnou kontrolou. Po priradení zadania zhotoviteľovi si poverený pracovník zhrá dáta z Google Drive na Cloud Banner24, pričom dáta prejdú druhou bezpečnostnou kontrolou. Pokiaľ z technických príčin nie je možné v procese objednávky zhrať dáta na Google Drive alebo na Cloud Banner24, náš tím bude kontaktovať objednávateľa a navrhne alternatívne dodanie dát (mailom, inou úschovou online služboua pod.)

Objednávateľ sa spravidla nemusí obávať zhodnosti návrhu s výstupom v prípade, že svoje dáta dodá v schéme, ktorú zhotoviteľ odporúča. Objednávateľ si môže stiahnuť šablónu alebo technický list k produktu a pri dodržaní odporúčaných parametrov - napr. farebnosť (CMYK), veľkosť (pomer a rozlíšenie), vonkajšie presahy a vnútorné odsadenie, logické rozmiestnenie grafických objektov, výstup sa bude zhodovať so zadaním. Ak by mal poverený pracovník pochybnosti o správnosti vstupných dát, je v záujme zhotoviteľa, aby ich správnosť s objednávateľom vykomunikoval.

3D Štúdio

Fantastický svet postmoderných kreatívcov:
Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.