VOLAJTE 24/7
00-421-(0)48-381-09-70

7 DNÍ V TÝŽDNI
9:00 - 18:00

TAO SCORPI s.r.o. © 2018 Všetky práva vyhradené

DOKUMENTÁCIA

Zásady ochrany osobných údajov

V internetovom obchode BANNER24H.STORE prevádzkovanom spoločnosťou Tao Scorpi, s.r.o., so sídlom Námestie Štefana Moyzesa 31/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31571174, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 695/S (ďalej len „Banner24h“) venujeme ochrane osobných údajov veľkú pozornosť. Tento dokument bol spracovaný za účelom oboznámenia návštevníkov, užívateľov a kupujúcich, aké osobné údaje spracovávame najmä o našich zákazníkoch a užívateľoch tohto internetového obchodu, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, k akým účelom ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máme v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva.

V súvislosti s navštevovaním, užívaním, nakupovaním na internetovej stránke Banner24h a nakupovaním prostredníctvom hotline alebo na odberných miestach sú za účelom zabezpečenia formálnych úkonom obchodného vzťahu získavané a spracovávané nasledovné údaje:

 1. identifikačné údaje, t.j. meno, priezvisko, užívateľské meno, heslo, číslo preukazu totožnosti (ak relevantné), IČO a DIČ, (ak relevantné);
 2. kontaktné údaje, t.j. osobné údaje nevyhnutné pre kontakt s klientom, primárne e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie, a fakturačná adresa;
 3. vaše nastavenia, t.j. údaje uložené prostredníctvom osobného účtu alebo konta partnerského programu: uložené adresy, nastavenie aplikácií, členstvá, nákupné zoznamy, tlačové dáta, dokumenty a podklady ku grafickým prácam, fotografie pre spracovanie grafík a pod., vyplené formuláre a dotazníky;
 4. údaje o objednávkach, t.j. údaje objednanom tovare a službách, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
 5. údaje o užívateľských zvyklostiach na webe, t.j. zobrazovanie tovarov a služieb, návšteva stránok a substránok, externých odkazov, údaje o zariadení a prehliadačoch, IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia a jeho technické parametre operačný systém, verzia), rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení;
 6. údaje o zvyklostiach pri čítaní správ z Banner24h (ak relevantné), t.j. časy otvorenia správ, údaje o zariadení, (IP adresa a z nej odvodená poloha), identifikácia zariadenia a jeho technické parametre operačný systém, verzia), rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia;
 7. odvodené údaje (ak relevantné), t.j. údaje ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z užívateľského nastavenia, údaje o nakúpených tovaroch a službách, údaje o užívateľskom správaní na webe a údaje o správaní príjemcu pri čítaní e-mailov: napr. najmä o údaje o vašom pohlaví, veku, nákupnom správaní a vzťahu k rôznemu tovaru a službám;
 8. údaje súvisiace s využitím hotline alebo návštevou odberného miesta (ak relevantné), t.j. údaje ktorými môžu byť záznamy telefónnych hovorov s pracovníkmi hotline, identifikácia správ, ktoré nám zasielate, vr. identifikátorov, ako sú IP adresy, a nahrávky z kamerových systémov na odberných miestach.

Osobné údaje návštevníkov, užívateľov a kupujúcich na internetovom obchode Banner24h alebo nakupujúcich na odberných miestach sú spracovávané z rôznych dôvodov a na rôzne účely a to na základe:

 1. bez ich súhlasu, na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
 2. na základe ich súhlasu.

Aké spracovanie môžeme vykonávať bez súhlasu dotknutej osoby, závisí od toho, na aký účel príslušné spracovanie smeruje a v akej pozícii voči nám dotknutá osoba vystupuje - či je návštevníkom nášho webu, alebo sa u nás zaregistruje a nakupuje. Osobné údaje môžeme tiež spracovávať, ak je dotknutá osoba adresátom tovaru alebo služby, ktoré sú u nás objednané, ak s nami komunikuje alebo ak navštívi naše odberné miesta.

Návšteva internetovej stránky Banner24h
Súbory cookies, technológie cookies a údaje smerujúce na reklamné a sociálne siete

Internetová stránka Banner4h v súčasnosti SÚBORY COOKIES NEVYUŽÍVA. Nakoľko sa neustále zdokonaľujeme a do internetovej stránky pridávame nové aplikácie za účelom zlepšenia poskytovaných služieb, predpokladáme, že pri zavedení súborov cookies na našu webovú stránku zároveň uvedieme do užívania ďalšie nastavenia súvisiace so správou a organizáciou užívateľských osobných údajov. Z tohto dôvodu zapracovávame do týchto zásad aj informácie súvisiace s potenciálnym využívaním súborov cookies.

V prípade funkčnosti cookies dochádza k ukladaniu súborov do počítača návštevníka webovej stránky, tieto súbory slúžia ako nositeľ / prenosca informácií. Cookie je malý súbor písmen a čísel ukladaný v internetovom prehliadači užívateľa alebo pevnom disku jeho počítača. Niektoré cookies umožňujú prepojiť aktivity užívateľa počas prezerania webovej stránky banner24h od chvíle, keď je otvorené okno webového prehliadača, do okamihu, keď sa zatvorí. Vo chvíli, dôjde k zatvoreniu okna internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú. Iné zostávajú v zariadení po nastavenú dobu a aktivujú sa zakaždým, keď užívateľ navštívi webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila.

Obdobnou funkčnosťou sa prejavujú prípadné pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku počítača užívateľa, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. Cookies ako aj web beacons uložené do zariadení užívateľov slúžia na čítanie informácií súvisiacich s užívaním webovej stránky. Cookies slúžiace na prenos informácií v rámci webovej stránky identifikujú najmä:

 • užívateľské správanie na stránkach internetového obchodu,táto kontrola umožňuje nezmazať nákupný košík pri nákupe pri prechode na inú stránku, v prípade záujmu si pamätá prihlásenie a nežiada opätovné prihlásenie do užívateľského konta pre prechode medzi jednotlivými stránkami tohto webu, opätovne ponúkne verziu webovej stránky v prípade, že súvisí napríklad s užívateľskými nastaveniami osobného konta a pod.;
 • zaznamenanie súhlasov a povolení, ku konkrétnym dokumentom súvisiacim napríklad s ochranou osobných údajov, zasielaním marketingových informácií, možnosťou účasti na prieskumoch, ponukou užívateľských nastavení a pod.;
 • zaistenie bezpečnosti, kedy pomáhajú súbory cookies overiť, či niekto nezneužil pripojenie k užívateľovmu webu a nekoná miesto neho;
 • zaistenie správneho fungovania webovej stránky, kedy pomáhajú evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a jej nefunkčné súčasti.
 • návštevnosť webu a jednotlivých podstránok, vytváranie štatistík a prehľadov, meranie účinnosti použitých reklamných nástrojov;
 • zobrazovať rôzne varianty webovej stránky, napríklad v prípade testovania nových funkcionalít;
 • prispôsobovanie obsahu webu podľa užívateľských preferencií, a teda ponúkať napríklad produkty, o ktoré už užívateľ v minulosti prejavil záujem, alebo produkty, ktoré v tejto súvislosti súvisia s oblasťou jeho záujmu, prípadne nezahlcovať ho tovarom a ponukou, o ktorú definitívne nemá záujem;
 • ukladanie cookies tretích strán, ktoré môžu použiť k zberu údajov o užívateľskom správaní na našej webovej stránke alebo na ďalších webových stránkach; na zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v súvislosti s používaním reklamných a sociálnych sietí na inách webových stránkach, než je náš web; k prepojeniu so sociálnymi sieťami vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je "Páči sa mi to" a pod.;

V prípade, že webová stránka začne používať cookies a ďalšie súvisiace súbory, je to z dôvodu, že ich vlastnosti sú nevyhnutné pre fungovanie tejto webovej stránky. Pokiaľ ich užívateľ vo svojom prehliadači zablokuje, datá webová stránka nemusí fungovať správne a prevádzkovateľ webu nemusí byť schopný poskytovať svoje produkty a služby.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na webovým stránkach mimo tohto webu sú tiež odovzdávané reklamným a sociálnym sieťam údaje o užívateľskom správaní na webe. Takým partnerom však nie sú v žiadnom prípade poskytnuté identifikačné údaje užívateľa. Zoznam sociálnych a reklamných sietí, ktorých sa to týka je popísaný v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a kto k nim má prístup?

Ak využitie cookies tretích strán a odovzdanie vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam užívateľ nevypne v príslušnom nastavení profilu a po našom upozornení klikne na akýkoľvek odkaz na našom webe (mimo panel s upozornením) alebo kliknete na tlačidlo "Rozumiem", ktoré je súčasťou upozornenia, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a odovzdávaním svojich údajov reklamným a sociálnym sieťam užívateľ súhlasí. Svoj súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v príslušnej sekcii pre nastavenie súkromia (ak relevantné).

Spracovanie a využívanie osobných údajov návštevníka webovej stránky banner4h

Údaje spracovávané o užívateľovom správaní na webovej stránke na základe nášho oprávneného záujmu (bez užívateľovho súhlasu):

 • za účelom zlepšenia služieb poskytovaných klientovi, s pomocou informácií získaných na základe oprávneného záujmu, t.j. proklientsky záujem; v prípade záujmu si pamätá prihlásenie a nežiada opätovné prihlásenie do užívateľského konta pre prechode medzi jednotlivými stránkami tohto webu, opätovne ponúkne verziu webovej stránky v prípade, že súvisí napríklad s užívateľskými nastaveniami osobného konta a pod.;
 • za účelom vytvárania štatistík a prehľadov, ktoré vedú k sledovaniu návštevnosti webu a jednotlivých podstránok, meranie účinnosti reklamy, na základe oprávneného záujmu merania efektivity účinnosti reklamy a výdavkov súvisiacich s reklamou;
 • za účelom testovania nových funkcií a aplikácií pred nasadením,v súvislosti s oprávneným záumjmom poskytovať online bezchybné a funkčné služby;
 • za účelom prevencie proti útokon na našu webovú stránku a ohrozenie jeho funkčnosti ako aj bezpečnosti užívateľských dát,bezpečnosť, funkčnosť a stabilita systému je oprávneným záujmom poskytovateľa.

Iné zdroje osobných údajov užívateľa:

 • IP adresa užívateľovho zariadenia;
 • operačný systém užívateľovho zariadenia, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • používaný prehliadač, jeho verzie a jazykové nastavenie;
 • URL adresa, z ktorej bola návšte stránky zrealizovaná (príchod na web);

Pre tieto účely sú osobné údaje štandardne využívané na obdobie maximálne 38 mesiacov, pričom po túto dobu údaje uchovávame iba v pseudonymizované podobe. Proti tomuto spracovaniu má dotknutá osoba právo uplatniť námietku.

Údaje o užívateľovom správaní na webe spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez súhlasu dotknutej osoby), za účelom vytvárania prispôsobených ponúk a cielených reklám. Naším oprávneným záujmom je maximálne personalizovaná a efektívna ponuka pre koncového užívateľa. Menované údaje na tento účel tiež obohacujeme pomocou analýzy a získavame z nich odvodené údaje. Podľa týchto údajov možno rozčleniť našich užívateľov do rôznych skupín, kedy každá skupina dostane vlastnú špecifickú ponuku. Pokiaľ u nás užívateľ následne nakúpi, využívame pre tieto účely navyše údaje o jeho objednávkach. Pre prispôsobenie ponúk a cielených reklám sú údaje používané štandardne po dobu 1 mesiaca. Táto funkcia môže byť užívateľom vypnutá v príslušných užívateľských nastaveniach.

Pre návštevníkov webu platia vyššie uvedené parametre využívania a spracovania osobných údajov, v prípade registrácie sú tieto údaje doplnené nasledovne:

Registrácia užívateľov na internetovej stránke Banner24h
Spracovanie osobných údajov na základe plnenia zmluvy

V prípade vytvorenia užívateľského účtu dochádza k vzniku/plneniu zmluvy medzi užívateľom a poskytovateľom (bez súhlasu užívateľa). Táto zmluva oprávňuje poskytovateľa spracovávať identifikačné a kontaktné údaje, nasatvenia a údaje o objednávkach užívateľa a sú nevyhnutné k možnosti viesť užívateľský účet. Pre tento účel sú osobné údaje používané po dobu existencie tohto účtu a je možné ich kedykoľvek vymazať.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Identifikačné a kontaktné údaje, nastavenie, údaje o objednávkach a údaje o správaní na webe a správanie pri čítaní e-mailov dotknutou osobou aj na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu), sú spracovávané za účelom:

 • vylepšenia služieb pre klienta; získanie informácií, ktoré pomáhajú zlepšiť služby, najmä prieskumy spokojnosti s poskytovanými službami;
 • ponuky na mieru a cielenie reklamy; možnosť osobnej mailovej, telefonickej komunikácie s klientom, komunikácie pomocou sociálnych sietí a inými elektronickými prostriedkami, kedy je oprávneným záujmom efektívna propagácia poskytovaných produktov a služieb.

Uvedené funkcie možno rovnako kedykoľvek vyplnúť v príslušných nastaveniach súkromia. To sa týka aj funkcie testovania nových funkcionalýt a aplikácií pred nasadením, rovnako ako u užívateľov, ktorý navštívia web bez registrácie. Pre tieto účely sú osobné údaje používané po dobu existencie užívateľského účtu a tento je možné kedykoľvek vymazať. Proti týmto spracovaniam má užívateľ právo uplatniť námietku.

Pre návštevníkov webovej stránky a registrovaných užívateľov webovej stránky platia vyššie uvedené ustanovenia, v prípade nákupu na internetovej stránke sú tiedo doplnené nasledovne:

Nákup na internetovej stránke Banner24h
Spracovanie osobných údajov na základe plnenia zmluvy

Pri nákupe fyzickej osoby sú spracovávané osobné údaje za účelom vybavenia objednávky, a to identifikačné a kontaktné údaje o objednávkach nakupujúceho. Ak má nakupujúci vytvorený užívateľský účet, môžu byť za týmto účelom použité jeho osobné nastavenia.

Pri nákupe ako zástupca právnickej osoby sú spracovávané osobné údaje za účelom vybavenia objednávky, a to identifikačné a kontaktné údaje o objednávkach nakupujúceho rovnako ako pri nákupe fyzickej osoby na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzatvorení a plnení zmluvy s právnickou osobou, ktorú nakupujúci zastupuje.

Použitie týchto údajov za účelom vybavenia objednávky znamená, že budú použité najmä:

 • funkčné dokončenie objednávky; napríklad tovar vložený do košíka alebo údaje rozpracovanej objednávky;
 • informovanosť ohľadom stavu objendávky; komunikácia o objednávke, napríklad zaslanie potvrdení o prijatí, vybavení alebo odoslaní tovaru;
 • zabezpečenie platby za tovar; v súvislosti s používanými platobnými systémami, kedy môže dojsť k odovzdaniu osobných údajov partnerov prevádzkujúcim platobné systémy alebo zaisťujúce iné formy platby, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a kto k nim má prístup?, alebo pri osobnom prevzatí tovaru na overenie totožnosti, ako je popísané v časti Vyzdvihnutie tovaru na odbernom mieste ;
 • zabezpečenie doručenia tovaru; v súvislosti s dodaním tovaru sú osobné údaje nakupujúceho odovzdávané prepravným partnerom, výlučne pre potreby dodania tovaru, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a kto k nim má prístup?;
 • zabezpečenie reklamácie tovaru alebo služby; v súvislosti s riešením a vybavením reklamácie môžu byť osobné údaje odovzdané tiež dodávateľom tovaru alebo vybranému servisnému centru, ak relevantné, ako je popísané v časti Kto vaše osobné údaje spracúva a kto k nim má prístup?;
 • vybavenie ostatným požiadaviek; napríklad v prípade kontaktu prostredníctvom Hotline Banner24h, ako je popísané v časti Komunikácia s klientom;

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

V prípade nákupu na internetovej stránke Banner24h uchováme identifikačné nakupujúceho a kontaktné údaje a údaje o jeho objednávkach na základe nášho oprávneného záujmu (bez súhlasu dotknutej osoby) za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly. Našimi oprávnenými záujmami sú podľa uvedeného ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania služieb nielen prostredníctvom internetovej stránky Banner24h.

Ďalej spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu) identifikačné a kontaktné údaje nakupujúceho, jeho nastavenia a údaje o jeho objednávkach (pokiaľ bude nákup neskôr zrealizovaný) na účely:

 • zvyšovanie kvality služieb;získavanie informácií za účelom zvyšovania kvality služieb v prospech nakupujúcich, zisťovanie spokojnosti nakupujúcich s poskytovanými službami, našim oprávneným záujmom je zlepšovanie poskytovaných služieb;
 • užívateľská personalizácia služieb, napríklad pri spracovaní IP adresy a z nej odvodenej polohy zvýhodnená kalkulácia dopravy, typ a charakter služieb;
 • spracovanie odvodených údajov z identifikačných údajov, kontaktných údajov, údajov o správaní na webe a užívateľských nastaveniach a preferenciách, údajov o objednávkach, za účelom smerovania cielenej reklamy, kedy je oprávneným záujmom vyhotovovanie čo najvhodnejších ponúk pre potenciálnych zákazníkov;
 • prieskumy spokojnosti a primárny záujem; zasielanie dotazníkov spokojnosti (ak relevantné) prostredníctvom e-mailu, alebo telefonický prieskum, alebo prieskum prostredníctvom sociálnych sietí, za účelom vyhodnotenia jednak služieb priamo poskytnutých klientovi, ako aj primárny záujem potenciálneho klienta o produkty a služby, pričom zasielanie dotazníkov a iná komunikácia voči klientovi môže byť zo strany dotknutej osoby namietnutá / odmietnutá napr. v nastaveniach užívateľa.

S cieľom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, spracovávame údaje počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Pre ostatné uvedené účely osobné údaje používame po dobu najviac 6 mesiacov. Proti týmto spracovaniam realizovanými na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Spracovanie osobných údajov na základe plnenia právnych povinností

Pre spracovanie osobných údajov na základe plnenia právnych povinnosti nie je potrebné získavať súhlas dotknutej osoby. Na tomto právnom základe sú spracovávané identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník;
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa;
 • zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory;
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu ku konkrétnej objednávke.

Adresát zakúpeného tovaru alebo služby
Spracovanie identifikačných a kontaktných údajov adresáta

V prípade, že dotknutá osoba je adresátom objednaných tovarov a služieb, sú spracovávané jeho identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu na prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom. Splnenie tejto zmluvy je oprávneným záujmom prevádzkovateľa;
 • na základe nášho oprávneného záujmu na získanie informácií, na základe ktorých bude možné vylepšiť služby v budúcnosti, alebo informácií pre vytváranie vnútorných štatistík a prehľadov; oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zlepšovanie služieb poskytovaných zákazníkom;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
 • za účelom ochrany právnych nárokov a vnútornej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravy, uzavretie a plnenie zmluvy so zákazníkom sú osobné údaje používané po dobu nevyhnutnú na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby sa údaje ďalej uchovávajú na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej vnútornej evidencie a kontroly, a to počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú tu ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Na účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame počas maximálne 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracovanie na základe opravného záujmu má dotknutá osoba právo uplatniť námietku.

Komunikácia s klientom
Spracovanie osobných údajov pri komunikácii prostredníctvom rôznych kanálov

Ak klient komunikuje s prevádzkovateľom prostredníctvom dostupných kanálov, napríklad prostredníctvom zákazníckej linky Hotline Banner24h, e-mailu, chatu a sociálnych sietí budú spracovávané jeho identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii vrátane nahrávok hovorov na základe (ak relevantné) oprávneného záujmu prevádzkovateľa (teda bez súhlasu dotknutej osoby) na účely:

 • vybavenie požiadaviek zákaznikov; ak zákazník zrealizoval nákup a jeho požiadavka sa vzťahuje k objednávke, môže byť toto spracovanie realizované na základe plnenia zmluvy so zákazníkom;
 • evidencia požiadaviek za účelom kontroly; za účelom kontroly plnenia termínov, obsahu, rozsahu a kvality plnenia požiadaviek;
 • preukazovanie stavu realizácie objednávky, požiadavky, dotazu, reklamácie;
 • analýzy výstupov komunikácie pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb.

Pre účely komunikácie s klientom sú osobné údaje uchovávané po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ zákazník zrealizuje pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžu byť údaje uchovávané pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania sú osobné údaje spracovávané v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení.

Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

Vyzdvihnutie tovaru na odbernom mieste
Spracovanie osobných údajov pri návšteve odberného miesta

V prípade návštevy odberného miesta môže byť spracovávaný záznam z kamerového systému, na ktorej môže byť zákazník zachytený, a to na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez súhlasu dotknutej osoby) za účelom ochrany nášho majetku aj majetku dotknutej osoby a osôb pohybujúcich sa v priestoroch odberných miest a ich okolí, čo je súčasne oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Pre tento účel osobné údaje uchovávame po dobu 14 dní.

Ak zákazník navštívi odberné miesto pri tovare alebo službe uhradenej pred vyzdvihnutím, môže byť vyzvaný na preukázanie totožnosti pri vyzdvihnutí tovaru, budú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa uchovávané jeho identifikačné údaje vr. čísla v preukazu totožnosti alebo iného dokladu a podpisu, aby bolo možné v prípade potreby neskôr preukázať, že bola totožnosť preberajúceho riadne overená. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade ochrana právnych nárokov.

Pre tento účel sú osobné údaje uchovávané po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby.

Proti tomuto spracovaniu má dotknutá osoba právo uplatniť námietku.

Osobné údaje návštevníkov, užívateľov a kupujúcich na internetovom obchode Banner24h alebo nakupujúcich na odberných miestach získané a spracovávané z rôznych dôvodov a na rôzne účely z pozície prevádzkovateľa môžu byť odovzdané partnerom v pozícii sprostredkovateľa:

 1. vybavenie objednávky prostredníctvom služieb partnera (sprostredkovateľa), a to:
  a) partnerom prevádzkujúcim platobné systémy (ak relevantné);
  b) partnerom realizujúcim doručovateľské služby v prípade, že zabezpečujú prepravu konkrétnej objednávky, najmä Slovenská pošta, a.s., IČO: 36631124; TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36703923; Slovak Parcel Service s.r.o., IČO: 31329217;
  c) partnerom realizujúcim manipuláciu s tovarom na odberných miestach, a to najmä: APRINT s.r.o., IČO: 31608639, Z-COM, s.r.o., IČO: 36560774;
  d) dodávateľovi tovaru alebo servisnému centru príslušného výrobcu v súvislosti s reklamáciou objednaného tovaru alebo služby;
 2. postúpenie údajov na reklamné a marketingové účely reklamným a sociálnym sieťam so súhlasom dotknutej osoby v princípoch definovaných v časti Súbory cookies, technológie cookies a údaje smerujúce na reklamné a sociálne siete, a to:
  a) Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia;
  b) Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia;
 3. spracovanie osobných údajov sprostredkovateľmi podľa pokynov prevádzkovateľa pri využívaní služieb v nevyhnutnom rozsahu, predovšetkým:
  a) poskytovateľ webhostingových služieb Websupport, s.r.o., IČO: 36421928;
  b) poskytovateľ ekonomického a účtovného poradenstva B - TAX, s.r.o., IČO: 36277169;
  c) poskytovateľ marketingovej podpory a správa účtov na sociálnych sieťach IDEA 5, s.r.o., IČO: 50972243;
  d) poskytovatelia kamerových systémov, systémov na ochranu majetku, strážne služby ak relevantné;
  e) poskytovatelia právnych služieb a služieb súvisiacich s verejným obstarávaním alebo služby súvisiace s uplatnením práva na vymoženie pohľadávky ak relevantné.

Osobné údaje návštevníkov, užívateľov a kupujúcich na internetovom obchode Banner24h alebo nakupujúcich na odberných miestach sú získavané z priamej komunikácie, pozorovaní a hodnotení, informácií tretích strán a odvodené informácie nasledovne:

 • priama komunikácia - osobné údaje, ktoré odovzdala priamo dotknutá osoba prostredníctvom primárnych komunikačných nástrojov, t.j. telefonicky, osobne, emailovou správou, vyplnením formulárov, vyplnením dotazníkov a prieskumov spokojnosti;
 • pozorovania a hodnotenia - údaje získavané pomocou technológií cookies a obdobných aplikácií, ktoré poskytujú obraz o užívateľskom správaní na webe;
 • informácie tretích strán - osobné údaje, ktoré súvisia s využívaním služieb tretích strán predovšetkým pri vybavovaní objednávky, teda napr. od prepravných spoločností o prevzatí zásielky, o uhradení hotovosti ak bola odoslaná na dobierku, finančných inštitúcií o bankovom účte a o pripísaní finančných prostriedkov v prospech prevádzkovateľa ak relevantné a pod.;
 • odvodené informácie - napríklad v súvislosti s využívaním produktov, referencie k spokojnosti s daným produktom, postúpenie odporúčaní a i.

Ak nastane prípad, že prevádzkovateľ bude z rôznych dôvodov rozhodnúť o postúpení osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, teda krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, prevádzkovateľ rozhodne o odovzadní údajom len za splnení podmienky garancie zo strany príslušného sprostredkovateľa na dodržiavanie štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou.

Právo na prístup
Právo na informovanie dotkutnej osoby o spracovávaných osobných údajoch

Dotknutá osoba má právo na prístup k informáciám o tom, aké údaje sú o nej spracovávané, za akým účelom, po akú dobu, kde sú osobné údaje získavané, komu sú odovzdávané, kto ich okrem prevádzkovateľa spracováva a aké má ďalšie práva súvisiace so spracovaním osobných údajov. Uvedené je zdokumentované v sekcii "Zásady ochrany osobných údajov". Dotknutá osoba má právo požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup môže dotknutá osoba požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov, pričom prvá kópia je poskytnutá bezplatne a ďalšie kópie s poplatkom.

Právo na opravu
Právo na úpravu, doplnenie, aktualizáciu údajov

Dotknutá osoba má právo na bezodkladnú úpravu alebo opravu údajov spracovávaných prevádzkovateľom v prípade ich aktualizácie, opravy chýb, nepresností a doplnení.

Právo na výmaz
Uplatnenie práva na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu pri splnení niektorých z nasledovných podmienok:

 • osobné údaje dotknutej osoby už nie je potrebné uchovávať na účely, na ktoré boli spracovávané;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na ktorých spracovanie je jej súhlas nevyhnutný a zároveň neexistuje iný dôvod, prečo tieto údaje potrebuje prevádzkovateľ naďalej spracovávať;
 • dotknutá osoba využije svoje právo namietať proti spracovaniu bližšie špecifikované v časti Právo namietať voči spracovaniu u osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa pri zistení, že už žiadne takéto oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, neexistujú alebo
 • sa prevádzkovateľ domnieva, že vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

V prípade, že niektorý z dôvodov nastane, neznamená automatický nárok na výmaz osobných údajov dotknutej osoby. Toto právo sa nepovoľuje, ak je spracovanie osobných údajov dotknutej osoby naďalej potrebné pre splnenie právnej povinnosti prevázdkovateľa alebo určenie, výkon alebo obranu jeho právnych nárokov tak, ako je špecifikované v časti Prečo spracovávame osobné údaje a čo nás k tomu oprávňuje.

Právo na obmedzenie spracovania
Uplatnenie práva na obmedzenie charakteru a rozsahu spracovania osobných údajov

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov môže dotknutá osoba uplatniť tak, že vymedzí na konkrétny obmedzený čas časť osobných úfajov, ktoré neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, a to v prípade že:

 • dotknutá osoba popiera presnosť osobných údajov, a to po dobu, kým nedôjde k odsúhlaseniu správnych osobných údajov;
 • osobné údaje dotknutej osoby sú spracovávané bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo prevádzkovateľ spracovávať musí), ale dotknutá osoba budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenie (napr. ak očakáva, že by tieto údaje v budúcnosti aj tak poskytla);
 • osobné údaje už nie sú potrebné pre uvedené účely spracovania, ale dotknutá osoba ich požadujete pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov, alebo
 • dotknutá osoba vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej sa vyhodnocuje stav, či je námietka oprávnená, je prevádzkovateľ povinní spracovanie osobných údajov obmedziť. Viď Právo namietať proti spracovaniu.
Právo na prenositeľnosť
Uplatnenie práva získať osobné údaje v prenositeľnej forme

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa všetky svoje osobné údaje, ktoré sama poskytla a ktoré sú spracovávané na základe súhlasu dotknutej osoby a na základe plnenia zmluvy. Osobné údaje budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať proti spracovaniu
Uplatnenie práva namietať proti spracovaniu osobných údajov spracovávaných na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (viď Prečo osobné údaje spracovávame a čo nás k tomu oprávňuje?). Ak ide o marketingové aktivity, osobné údaje nebudú naďalej spracovávať bez ďalšieho súhlasu; v ostatných prípadoch tak nastane, ak nebude mať prevádzkovateľ závažné oprávnené dôvody pre to, aby v takomto spracovaní pokračoval.

Právo podať sťažnosť
Uplatnenie práva dotknutej osoby podať sťažnosť v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je dotknuté právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môže byť uplatnené najmä v prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Uplatnenie práv vyššie uvedených
Spôsob uplatnenia jednotlivých práv

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov formou:

 • prostredníctvom internetovej stránky alebo osobného konta - ak je k dispozícii k daným osobným údajov príslušný formulár, nastavením hodnôť súkromia k nemu prislúchajúcim;
 • priebežne prostredníctvom príslušných odkazov nachádzajúcich sa v elektornickej komunikácii (najmä pri potvrdení objednávok, vytváraní užívateľských účtov, prijímaní marketingových informácií;
 • písomnou formou - doručením konkrétnej žiadosti na adresu prevázkovateľa:

  Banner24h, Tao Scorpi, s.r.o., Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica.

Žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu, maximálne však do jedného mesiaca. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti požiadavky, je prevádzkovateľ oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnení bude žiadateľ informovaný.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii zástupca pre ochranu osobných údajov. Zástupcu možno kontaktovať na adrese dpo@banner24h.store.

3D Štúdio

Fantastický svet postmoderných kreatívcov:
Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.