VOLAJTE 24/7
00-421-(0)48-381-09-70

7 DNÍ V TÝŽDNI
9:00 - 18:00

TAO SCORPI s.r.o. © 2018 Všetky práva vyhradené

DOKUMENTÁCIA

Dodacie a platobné podmienky

Spôsoby platby

1 DOBIERKA
Platba pri prevzatí tovaru

Platbu za tovar hradí objednávateľ kurierskej spoločnosti alebo poštovému doručovateľovi pri prevzatí tovaru v hotovosti. U niektorých kuriérskych spoločností je možné uhradiť tovar platobnou kartou.

Daňový doklad - faktúru zasiela zhotoviteľ e-mailom na adresu objednávateľa hneď po potvrdení prevzatia tovaru a zinkasovaní platby kurierskou spoločnsťou.

Poplatok za úhradu na dobierku: 1,50 € bez DPH, tj. 1,80 € s DPH.

2 HOTOVOSŤ
Platba pri osobnom prevzatí

V prípade, že objednávateľ môže vyzdvihnúť tovar na niektorom z odberných miest osobne, úhradu môže zrealizovať v hotovosti. Pri osobnom prevzatí tovaru na odbernom mieste platba platobnou kartou nie je možná.

Daňový doklad - faktúru zasiela zhotoviteľ e-mailom na adresu objednávateľa hneď po potvrdení prevzatia tovaru a zinkasovaní platby pracovníkmi odberného miesta.

3 ZÁLOHOVOU PLATBOU
Platba zálohovej faktúry bankovým prevodom

Objednávateľ môže uhradiť tovar na základe zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom. Tovar je odovzdaný kuriérskej spoločnosti po obdržaní avíza o zrealizovaní platby objednávateľom bankovým prevodom alebo vkladom na účet zhotoviteľa.

Daňový doklad - faktúru zasiela zhotoviteľ e-mailom na adresu objednávateľa hneď po pripísaní platby na účet zhotoviteľa.

Úhrada zálohovej platby je pri tejto dodatočnou podmienkou pre dodržanie garancie Express služby. V prípade, že objednávateľ nedodá avízo o zrealizovaní platby v čase pre garanciu Express služby, (nie chybou zhotoviteľa), nevzťahuje sa na neho zľava súvisiaca so službou Direct service a tovar je odoslaný nasledujúci pracovný deň.

4 ÚHRADOU FAKTÚRY
Platba faktúry v termíne splatnosti

V prípade, že objednávateľ splnil stanovené náležitosti partnerského programu a vzťahuje sa na neho možnosť úhrady faktúry v termíne splatnosti 7-14-21 dní, platbu realizuje na základe vystaveného daňového dokladu.

Daňový doklad - faktúru zasiela zhotoviteľ e-mailom na adresu objednávateľa hneď po prevzatí tovaru kuriérskou spoločnosťou alebo poštovým doručovateľom.

Spôsoby a ceny doručenia

1 ODBERNÉ MIESTO
Osobný odber na odbernom mieste

Klient si môže prevziať objednávku na základe telefonického alebo mailové potvrdenia osobne na niektorom z odberných miest.

Aktuálne odberné miesta:

Banská Bystrica

Tao Scorpi, s.r.o., Lazovná 60, 974 01 Banská Bystrica
+421-(0)948-308-822
PO-PIA 9:00 - 17:00

Žiar nad Hronom

APRINT, s.r.o., Šoltésovej 19, 965 01 Žiar nad Hronom
+421-(0)905-270-562
PO-PIA 9:00 - 17:00

Poplatok za osobné vyzdvihnutie na odbernom mieste je 3,50 € bez DPH, 4,20 € s DPH.

2 OSOBNE NA POŠTE
Osobne - balík na poštu

Ak je zásielka menších rozmerov, objednávateľ si ju môže nechať doručiť na pobočku vybranej pošty. V deň uloženia zásielky na pošte klient obdrží od Slovenskej pošty SMS a e-mail s informáciou o jej doručení.

Zásielka bude uložená po dobu 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o uložení zásielky na pošte. Po uplynutí odbernej lehoty Slovenská pošta vráti balík späť na sklad. Zásielka bude doručená na prislúchajúcu poštu podľa zadaného PSČ v klientom zadanej doručovacej adrese. Balík vydá pošta adresátovi alebo oprávnenému prijímateľovi po preukázaní totožnosti.

Poplatok za odoslanie na poštu je 2,50 € bez DPH, 3,00 € s DPH.

3 DORUČENIE NA ADRESU
Doručenie doručovateľskou spoločnosťou

Najbežnejší spôsob doručovania zásielok - kurierskou spoločnosťou alebo poštovým doručovateľom na dodaciu adresu odberateľa. Pri tomto type doručenia platia dodávateľské okruhy a termíny podľa nimi stanovených podmienok. Tovar je odovzdaný po identifikácii objednávateľa (pri fyzickej osobe sa preukazuje objednávateľ doručovateľovi platným občianskym preukazom), pri právnickej osobe pečiatka a podpis preberajúceho.

Poplatok za doručenie na adresu je 4,50 € bez DPH, 5,40 € s DPH.

4 OSOBNÝ DOVOZ
Dovoz na miesto určenia

V špecifických prípadoch, napríklad ak je súčasťou objednávky aj dodanie montážnych služieb, doručuje zhotoviteľ zásielku osobne na dohodnuté miesto určenia. V závislosti od charakteru a objemu objednávky možno dohodnúť osobný dovoz aj mimo montážnych služieb.

V tomto prípade je cena za dovoz kalkulovaná osobitne pri akceptácii objednávky.

Zmeny cien a doprava zdarma

1 POŠTOVNÉ ZDARMA
Limity pre dodanie zdarma

Zľava 100 % na dodanie / dobierku v prípade realizácie objednávky: nad 150,00 € bez DPH.

Benefity Partnerského programu - zľava 100 % na dodanie v prípade realizácie objednávky: nad 50,00 € bez DPH.

2 ZMENA CIEN
Vyhradenie zmeny cien

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu doručenia v prípade:

  • nadrozmernej zásielky (rozmery, hmotnosť);
  • zmeny spôsobu doručenia;
  • osobného dovozu pri zmene adresy doručenia;
  • zmeny cien doručovateľskej spoločnosti.
O prípadnej zmene ceny je klient informovaný a na základe vzájomného dohovoru zúčtovacie podmienky upravené.

Problémy s doručením

1 PROBLÉMY S DORUČENÍM
Neskoré doručenie alebo nedoručenie

V prípade problémov s oneskorením doručenia alebo nedoručením zásielky kontaktujte hotline Banner24h:

+421-(0)48-381-09-70, vyplňte a odošlite
REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Pripravte si podacie číslo zásielky (nachádza sa v emailovej alebo sms správe potvrdzujúcej prevzatie zásielky prepravcom).

Termín doručenia zásielky

Zásielky sú doručované v súlade s dodacími lehotami zvolenej doručovacej spoločnosti (v rámci SR spravidla na druhý pracovný deň po prevzatí zásielky prepravcom).

Nedoručenie na strane prepravcu

V ojedinelých prípadoch sa zásielka "pozdrží" alebo "stratí" u prepravcu. V tomto prípade odporúčame zahájiť reklamačné konanie, obratom, prosím kontaktujte
+421-(0)48-381-09-70, vyplňte a odošlite
REKLAMAČNÝ FORMULÁR

2 PROBLÉMY SO ZÁSIELKOU
Prevzatie poškodenej zásielky

Objednávateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať vonkajší stav - neporušenosť a nepoškodenosť obalu.

Obal pri preberaní javí známky poškodenia

Takúto zásielku v žiadnom prípade NEPREBERAJTE, tovar v princípe nemusí byť poškodený, ale po prevzatí nebude možné tovar u prepravcu reklamovať. V takomto prípade koná objednávateľ na vlastnú zodpovednosť.

Obal neporušený, tovar javí známky poškodenia

V prípade, že prevzatý tovar je dodaný poškodený (javí známky mechanického poškodenia), okamžite po prevzatí kontaktujte
+421-(0)48-381-09-70, vyplňte a odošlite
REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Tovar nebol dodaný v súlade s objednávkou

Ak bol dodaný tovar nekompletný alebo nezodpovedal potvrdenej objednávke, kontaktujte hotline Banner24h +421-(0)48-381-09-70 a pristúpte k reklamácii. Podrobnosti reklamácie uveďte V REKLAMAČNOM FORMULÁRI.

3D Štúdio

Fantastický svet postmoderných kreatívcov:
Štúdio skulptúrneho umenia 3. dimenzie

Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.